فارس، شیراز، شهرک آرین، پارک علم و فناوری فارس
۰۷۱-۳۶۲۳-۷۰۲۶ / ۰۹۹۰-۷۱۸-۴۳۵۷
contact@paliztalk.com

تماس با ما