تجهیزات اکتیو شبکه

سرفصل‌های ارائه شده در این ویدئو عبارتند از:

  • آشنایی با تجهیزات اکتیو/فعال شبکه
  • تفاوت هاب، سوئیچ و روتر
  • آشنایی با انواع سوئیچ


- 0 / 0