مقدمه

سرفصل‌های ارائه شده در این جلسه عبارتند از:


  •    مقدمه
  •    آشنایی با مفاهیم اولیه شبکه‌های محلی
  •    کاربردهای شبکه‌های محلی
  •    آشنایی با سازندگان معروف تجهیزات شبکه‌های محلی
- 0 / 0