تجهیزات پسیو شبکه

سرفصل‌های ارائه شده در این ویدئو عبارتند از:

  • معرفی تجهیزات پسیو/غیرفعال شبکه
  • مقایسه Cat5 و Cat6
  • مفهوم پهنای باند
  • آشنایی با رنگ‌بندی کابل شبکه و معرفی استانداردها


- 0 / 0