قسمت سوم | مدل معنایی گسترش یافته
اگر که طراح پایگاه داده باشید و نمادهای موجود در ER را بررسی کرده باشید خواهید دید که تحلیل برخی نیازها سخت می‌شود. در این شرایط است که مواردی بیش از نمادهای ER نیاز می‌شود. سرفصل‌های این ویدئو: ارتباط IS A ارتباط HAS A ارتباط با ارتباط مراحل مدل سازی معنایی
- 0 / 0