دستورات پایه‌ای شبکه / عملی

در این ویدئوبرخی از دستورات پایه‌ای شبکه به صورت عملی در سیستم عامل ویندوز معرفی شده‌اند.

- 0 / 0